Regulamin

Regulamin

 1. Sklep internetowy Decospace prowadzony jest przez firmę Decoflora Studio Maria Deręgowska z siedzibą w Toruniu przy ulicy Lelewela 33, NIP: 569-171-18-40, REGON: 141499734, tel: +48 690 654 363
 2. Decospace prowadzi sprzedaż dodatków i mebli za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w punkcie handlowo-usługowym. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.decospace.pl lub osobiście w siedzibie.
 3. Opisy produktów na stronie sklepu są własnością Decospace.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie decospace.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach dostawy.
 5. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Decospace produkty.  O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Decospace przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się, chyba że w ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Decospace może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Decospace z odbiorcą w treści zamówienia.
 7. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności  przy wykorzystaniu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewu elektronicznego.
 8. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 13. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 14. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację  poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie sklepu na stronie Reklamacje i Zwroty lub pisemnie na adres: DECOFLORA Studio, ul. Lelewela 33
  87-100 Toruń, a także drogą mailową na adres: sklep@decospace.pl.
 15. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania formularza zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym następujących danych:

  - imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu);

  - wskazanie nazwy towaru oraz datę zakupu;

  - wskazanie przyczyny, powodu reklamacji;

  - wskazanie sposobu rozpoznania reklamacji.  

 16. Sprzedawca/Decospace.pl do złożonej przez Klienta reklamacji, ustosunkuje się w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych krokach Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. 

 17. Decospace zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 18. Decoflora Studio, właściciel serwisu internetowego Decospace.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 19. Decospace.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 20. Decospace nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 21. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie internetowym Decospace jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 23. Regulamin określa zasady zakupów w Decospace.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl